Ninja Cyber Security VPN

241.0
TẢI XUỐNG APK
4.3/5 Bỏ phiếu: 53
Đã cập nhật
2024-02-23
Kích cỡ
75.40M
loại
Công cụ
Phiên bản
241.0
Hệ thống yêu cầu
Android
Mã gói hàng
free.vpn.ninja
Nhà phát triển
Ninja Duck games
Report this app

MIÊU TẢ

Ứng dụng Android Ninja Cyber Security VPN do Ninja Duck Games phát triển và được liệt kê trong danh mục công cụ. Hiện tại, phiên bản 1.0.1 đã được cập nhật vào ngày 29/12/2022. Theo Google Play, Ninja Cyber Security VPN đã đạt được hơn 26 lượt cài đặt. Đây là một ứng dụng VPN có thể sử dụng miễn phí với quảng cáo hoặc đăng ký trả phí để loại bỏ quảng cáo và tăng tốc độ truy cập. Với Ninja Cyber Security VPN, bạn sẽ có một mạng riêng ảo giữ cho thông tin riêng tư của bạn và duyệt web một cách hoàn toàn riêng tư.

Tính năng của ứng dụng Ninja Cyber Security VPN:

⭐️ Sử dụng miễn phí với quảng cáo: Người dùng có thể sử dụng ứng dụng miễn phí nhưng cần chấp nhận quảng cáo hiển thị.

⭐️ Đăng ký trả phí: Người dùng có thể đăng ký trả phí để loại bỏ quảng cáo.

⭐️ Lựa chọn vị trí lớn hơn: Người dùng có thể chọn vị trí muốn kết nối mạng riêng ảo lớn hơn.

⭐️ Tốc độ nhanh: Ứng dụng đảm bảo tốc độ nhanh như tên lửa khi sử dụng mạng riêng ảo.

⭐️ Bảo vệ thông tin riêng tư: Ứng dụng giữ tất cả thông tin riêng tư của người dùng và đảm bảo việc duyệt web hoàn toàn riêng tư.

⭐️ Cập nhật thường xuyên: Ứng dụng được cập nhật định kỳ để cải thiện hiệu suất và bảo mật.

Kết luận: Ứng dụng Ninja Cyber Security VPN là một ứng dụng VPN cho phép người dùng truy cập internet riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân. Nó cung cấp sự lựa chọn giữa phiên bản miễn phí với quảng cáo và phiên bản trả phí để loại bỏ quảng cáo. Ứng dụng có tốc độ nhanh và có thể chọn vị trí kết nối mạng riêng ảo lớn hơn. Sự cập nhật thường xuyên đảm bảo rằng ứng dụng luôn hoạt động ổn định và an toàn.

HÌNH ẢNH