MavenX Premium VPN

1.0.44
TẢI XUỐNG APK
4.3/5 Bỏ phiếu: 79
Đã cập nhật
2024-02-20
Kích cỡ
13.23M
loại
Công cụ
Phiên bản
1.0.44
Hệ thống yêu cầu
Android
Mã gói hàng
com.mavenx.eaxeg
Nhà phát triển
Blacknode LLC
Report this app

MIÊU TẢ

Ứng Dụng Android MavenX Premium VPN được phát triển bởi Blacknode LLC và có số phiên bản hiện tại là 1.0.34. Ứng dụng này cho phép người dùng tạo kết nối proxy bảo mật dưới dạng VPN trên thiết bị của họ, để truy cập vào các tài nguyên hoặc trang web bị hạn chế. Để sử dụng ứng dụng, người dùng phải đăng nhập và làm theo các bước sau: cập nhật tài nguyên, lấy thông tin đăng nhập từ máy chủ, sau đó xác nhận dữ liệu và thiết lập kết nối VPN. Ứng dụng cũng có sẵn trên Google Play với hơn 808 cài đặt. Ngoài ra, để cập nhật nội dung mới nhất, người dùng có thể theo dõi các trang xã hội của ứng dụng như Facebook, Twitter, Instagram và kênh điện tín. Nếu có bất kỳ nhận xét hoặc phản hồi, người dùng có thể liên hệ thông qua email infos@eaxmaven.com.

Tính năng của ứng dụng MavenX Premium VPN:

⭐️ Tạo kết nối proxy bảo mật: Ứng dụng cho phép người dùng tạo kết nối VPN để truy cập các tài nguyên hoặc trang web bị hạn chế.

⭐️ Đăng nhập để thiết lập kết nối: Người dùng cần đăng nhập để cập nhật tài nguyên và thiết lập kết nối VPN.

⭐️ Cập nhật tài nguyên: Ứng dụng cung cấp tính năng cập nhật tài nguyên mới nhất từ máy chủ.

⭐️ Quản lý và chọn máy chủ: Người dùng có thể xem danh sách máy chủ, chỉnh sửa thông tin đăng nhập và chọn máy chủ phù hợp.

⭐️ Bắt đầu kết nối VPN: Sau khi xác nhận dữ liệu đầu vào, người dùng có thể bắt đầu thiết lập kết nối VPN.

⭐️ Cập nhật nội dung xã hội: Người dùng có thể cập nhật nội dung mới nhất thông qua Facebook, Twitter, Instagram và Telegram của ứng dụng.

Tổng kết: Ứng dụng MavenX Premium VPN được phát triển bởi Blacknode LLC và đã đạt được hơn 808 cài đặt từ Google Play. Ứng dụng cho phép người dùng tạo kết nối proxy bảo mật dưới dạng VPN, cung cấp tính năng đăng nhập, cập nhật tài nguyên, quản lý và chọn máy chủ, thiết lập kết nối VPN và cập nhật nội dung xã hội. Đây là một công cụ hữu ích cho người dùng muốn truy cập các trang web bị hạn chế.

HÌNH ẢNH