VPNClient

1.0.5
TẢI XUỐNG APK
4.4/5 Bỏ phiếu: 78
Đã cập nhật
2024-01-26
Kích cỡ
3.16M
loại
Công cụ
Phiên bản
1.0.5
Hệ thống yêu cầu
Android
Mã gói hàng
com.vpn.client
Nhà phát triển
SpiderSilk Limited
Report this app

MIÊU TẢ

Ứng dụng Android VPNClient, do SpiderSilk Limited phát triển, đã được liệt kê trong danh mục Công cụ. Phiên bản hiện tại của ứng dụng là 1.0.5, được cập nhật vào ngày 06/07/2023. Theo Google Play, VPNClient đã đạt được hơn 41 ngàn cài đặt và nhận được 175 đánh giá với giá trị phiếu bầu trung bình là 2.8.Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ứng dụng này không cung cấp bất kỳ lựa chọn nào về bất kỳ tài khoản VPN nào. VPNClient chỉ cho phép kết nối với các máy chủ VPN của nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Do đó, trước khi sử dụng ứng dụng này, bạn cần có một tài khoản VPN với nhà cung cấp mà bạn muốn sử dụng.

Tính năng của ứng dụng VPNClient:

* Kết nối với các máy chủ VPN của nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

* Yêu cầu sự có mặt của một tài khoản VPN để sử dụng ứng dụng.

* Không cung cấp tùy chọn tạo tài khoản VPN.

* Phiên bản hiện tại là **5 và được cập nhật vào ngày 06/07/*

* Được liệt kê trong danh mục công cụ trên Google Play.

* Đã đạt được hơn 41 ngàn cài đặt và có đánh giá trung bình *8 với 175 phiếu bầu.

Kết luận: Ứng dụng VPNClient này cho phép người dùng kết nối với các máy chủ VPN của nhà cung cấp dịch vụ và yêu cầu sử dụng một tài khoản VPN đã có sẵn. Tuy nhiên, không có tùy chọn để tạo một tài khoản mới trong ứng dụng này. Phiên bản hiện tại đã được cập nhật và ứng dụng đã đạt được một số lượng cài đặt khá lớn trên Google Play, mặc dù đánh giá trung bình của nó không cao.

HÌNH ẢNH