VPN eSEVAI

1.0
TẢI XUỐNG APK
4/5 Bỏ phiếu: 75
Đã cập nhật
2024-02-23
Kích cỡ
5.82M
loại
Kinh doanh
Phiên bản
1.0
Hệ thống yêu cầu
Android
Mã gói hàng
com.anbunew.vpnesevai
Nhà phát triển
VPN SERVICE
Report this app

MIÊU TẢ

Ứng dụng Android VPN eSEVAI được phát triển bởi VPN SERVICE và được liệt kê trong danh mục giáo dục. Phiên bản hiện tại của ứng dụng là 1.0 và được cập nhật vào ngày 14/09/2023. Theo Google Play, VPN eSEVAI đã đạt được hơn 30 lượt cài đặt. Ứng dụng này cung cấp thông tin chi tiết về hồ sơ đất đai của bạn và bạn có thể xem và lưu hồ sơ. Ngoài ra, ứng dụng này cũng cung cấp nhiều dịch vụ trực tuyến Tamil như chứng chỉ TNEGA, xem thông tin về đất đai TN Land Records, thanh toán hóa đơn TNEB, xem chi tiết EC liên quan, tải xuống thẻ eaadhar, xem thông tin thẻ khẩu phần, xem thông tin thẻ ID cử tri, nhận chi tiết thẻ PAN, đăng ký việc làm SEVAI, đăng ký giấy phép lái xe, đặt chỗ bus và đặt phòng đào tạo các bước. Đáng lưu ý, ứng dụng này không phải là một ứng dụng chính thức và không được tài trợ hoặc liên kết bởi chính phủ. Tất cả thông tin được tải từ các trang web khác và ứng dụng sẽ không chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai.

Tính năng của ứng dụng VPN eSEVAI:

- Xem và lưu hồ sơ đất đai

- Xem thông tin về chứng chỉ TNEGA, bao gồm chứng chỉ cộng đồng, chứng chỉ lớp, thu nhập và chứng chỉ tốt nghiệp

- Xem thông tin về đất đai Tamil Nadu, bao gồm Patta, học bổng, citta, a-padive, Chitta Patta, A-Register và FMB Sao chép

- Thanh toán hóa đơn điện

- Xem thông tin về EC (lien ket chi tiet)

- Tải xuống thẻ Aadhar, kiểm tra trạng thái Aadhar

Tổng quát, ứng dụng này cung cấp một nền tảng duy nhất để truy cập và quản lý thông tin và dịch vụ hữu ích liên quan đến giáo dục và hồ sơ đất đai. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng ứng dụng này không phải là một ứng dụng chính thức và không được tài trợ hoặc liên kết với chính phủ. Hiện tại, ứng dụng đã có hơn 30 cài đặt từ Google Play.

HÌNH ẢNH