Choir Assistant

1.10.1
TẢI XUỐNG APK
4/5 Bỏ phiếu: 42
Đã cập nhật
2024-03-27
Kích cỡ
3.14M
loại
Bài
Phiên bản
1.10.1
Hệ thống yêu cầu
Android
Mã gói hàng
com.schultheiss_langner.sound
Nhà phát triển
Schultheiß, Langner & Co. GmbH
Report this app

MIÊU TẢ

Ứng dụng Trợ lý hợp xướng (Choir Assistant) giúp bạn điều chỉnh giọng của dàn hợp xướng một cách dễ dàng. Bạn có thể tạo danh sách chương trình cho buổi biểu diễn và phát các giai điệu đầu tiên của bài hát tối đa là 8. Ứng dụng cho phép bạn lưu trữ thông tin về nhà soạn nhạc, người sắp xếp, ghi chú và tệp PDF của bài hát để sử dụng trong quá trình biểu diễn. Bạn có thể nhập âm đầu tiên bằng cách chọn trọng âm hoặc sử dụng sơ đồ minh họa thuận tiện. Bạn cũng có thể thay đổi tone của âm đầu tiên lên hoặc xuống tới 3 nửa cung. Để nghe âm thanh bass rõ hơn từ loa điện thoại, bạn có thể tăng 1 quãng tám. Bạn có thể sao lưu dữ liệu và lời bài hát dưới dạng tệp PDF và quản lý danh sách tiết mục và chương trình cho từng dàn hợp xướng hoặc nhóm hòa tấu. Tính năng của ứng dụng bao gồm thêm và quản lý thư viện bài hát và danh sách phát, sao chép bài hát từ thư viện hiện có khi thêm mới, tạo danh sách phát thuận tiện, điều chỉnh âm đầu tiên và gán tệp PDF cho bài hát. Ứng dụng cũng hỗ trợ tìm kiếm bài hát và danh sách phát, chuyển đổi tối đa 3 nửa cung, xuất danh sách phát và lời bài hát dưới dạng tệp PDF. Bạn cũng có thể sao chép danh sách phát và sao lưu vào thư mục bên ngoài hoặc OneDrive. Phiên bản dùng thử miễn phí của ứng dụng có giới hạn, chỉ cho phép thêm tối đa 10 bài hát và không sử dụng chức năng sao lưu.

Tính năng của ứng dụng Choir Assistant:

- Tạo danh sách chương trình: cho phép bạn tạo danh sách biểu diễn của mình và quản lý các bài hát trong danh sách đó.

- Lưu trữ thông tin: bạn có thể lưu trữ thông tin về nhà soạn nhạc, người sắp xếp, ghi chú và tệp PDF liên quan đến các bài hát trong danh sách biểu diễn.

- Nhập âm đầu tiên: bạn có thể nhập âm đầu tiên bằng cách chọn các trọng âm tiếng Đức hoặc Mỹ, hoặc sử dụng sơ đồ minh họa thuận tiện.

- Điều chỉnh tone: cho phép bạn dễ dàng chuyển tone tất cả các âm đầu tiên của bài hát lên hoặc xuống.

- Tạo danh sách phát: cho phép bạn tạo danh sách phát thuận tiện với các bài hát trong thư viện của bạn.

- Sao lưu và phục hồi dữ liệu: cho phép bạn sao lưu dữ liệu vào thư mục bên ngoài hoặc trên OneDrive và khôi phục lại từ đó.

Kết luận: Ứng dụng "Choir Assistant" cung cấp các tính năng hữu ích để điều chỉnh giọng của dàn hợp xướng và tạo danh sách biểu diễn. Người dùng có thể quản lý và lưu trữ thông tin chi tiết về các bài hát, chỉnh sửa tone và tạo danh sách phát thuận tiện. Việc sao lưu dữ liệu cũng được hỗ trợ để đảm bảo an toàn và dễ dàng khôi phục lại.

HÌNH ẢNH